Barat Mengembangkan Keilmuan dan Tamadun Islam


KAJIAN saintifik terawal yang dilakukan oleh ilmuwan Islam adalah mengumpulkan semua catatan al-Quran. Ia dicadangkan oleh Saidina Umar al-Khattab kepada Saidina Abu Bakar berikutan kebimbangannya terhadap kematian ramai golongan tahfiz di medan peperangan. Kematian ramai sahabat nabi yang hafiz al-Quran di medan perang akibat mempertahankan agama dikhuatiri Umar akan melenyapkan pengetahuan manusia mengenai al-Quran. Ilmuwan dan saintis Islam mengembangkan ilmu mereka dalam bidang sains dan teknologi untuk memartabatkan ajaran agama ini di muka bumi. Usaha itu bermula selepas kedatangan Islam di Makkah. Ilmuwan Islam mengamalkan ilmu sains dan teknologi demi kepentingan agama terutama selepas kewafatan Rasulullah.Kajian secara saintifik dan bersistematik itu dilakukan dengan mengumpul semua catatan al-Quran daripada mula turun ayat pertama iaitu surah al-Alaq hingga habis keseluruhan al-Quran, mengikut turutan seperti yang dibaca atau diperdengarkan Rasulullah kepada sahabat. Usaha pengumpulan kitab suci itu dilakukan kerana pemerintah Islam selepas Nabi Muhamad bimbang akan pupus al-Quran selepas kematian ramai sahabat yang hafiz di medan peperangan. Justeru, pelbagai catatan al-Quran seperti yang ada pada kulit binatang, tulang binatang ternakan dan kulit kayu disimpan di rumah Saidatina Habsah, puteri Saidina Umar yang juga isteri Rasulullah. 

Pada zaman Khalifah Saidina Uthman, Islam tersebar luas hingga ke Armenia dan Azerbaizan, negara yang bahasa ibundanya bukanlah bahasa Arab. Sewaktu salah seorang sahabat iaitu Huzaifah bin Yaman diutuskan ke Armenia dan Azerbaizan, beliau mendapati ada penduduk di sana yang berbahas mengenai al-Quran tetapi tidak menguasai bahasa Arab. Sekembali beliau ke Madinah, beliau memaklumkan perkara itu kepada Saidina Uthman dan mencadangkan supaya al-Quran dijilidkan. Katanya, Saidina Uthman melantik beberapa sahabat lain untuk menjalankan kajian bagi memastikan ketepatan dan kesahihan al-Quran dan seterusnya menjilidkannya berdasarkan kepada catatan, hafalan dan juga ingatan mereka tentang al-Quran.

Usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan oleh sarjana Islam ini menjadi kajian pertama yang dibuat secara sistematik dan saintifik. Kajian seterusnya yang dibuat secara saintifik dan bersistematik ialah usaha pengumpulan hadis dan penjilidannya. Usaha mengumpul dan menjilidkan hadis dibuat apabila timbul perselisihan pendapat dan pertentangan di antara Saidina Ali Abu Talib dan Muawiyah Abu Sofian, di mana ketika itu, ada ilmuwan yang berpihak kepada golongan tertentu. Setiap kumpulan yang terbentuk mengakui kebenaran kumpulan mereka. Akibatnya, timbul beberapa perkara khurafat dan bida’ah dalam sebahagian daripada hadis yang disampaikan.

Justeru itu, pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz iaitu ketika kerajaan Bani Umayyah berkuasa, beliau memerintahkan gabenornya untuk menjilidkan hadith. Usaha menjilidkan hadis juga memerlukan kajian teliti dan mendalam supaya ia dapat membezakan antara hadis sahih dengan hadis palsu. Pada zaman seterusnya, keagungan dunia dan ilmu sains Islam bermula iaitu dari tahun 700 hingga 1350 Masihi. Perkembangan ketara dalam sains Islam ialah ketika pemerintahan Al-Makmum dari kerajaan Bani Abbasiah di mana banyak buku diterjemahkan dalam bidang sains dan falsafah dari bahasa Greek ke Arab. Pada masa inilah, sarjana Islam membangunkan bidang sains seperti kimia, optik, botani, astronomi, matematik dan perubatan dengan melakukan pelbagai kegiatan penyelidikan.

Di antara tokoh ilmuwan Islam ialah Jabir bin Hayyan (721-815 Masihi) yang mengasaskan pembinaan makmal kimia pertama di dunia ini. Beliau menegaskan bahawa sesuatu ilmu perlu bermula dengan uji kaji hingga pernah beliau menyebut seseorang yang ilmunya tidak dapat diuji kesahihannya secara eksperimen, akan selalu terdedah kepada kesalahan.Beliau jugalah (Jabir bin Hayyan) sebagai orang yang pertama menemui asid nitrik. Seterusnya, tokoh lain ialah Al-Razi (865-925 Masihi) yang lahir beberapa tahun kemudiannya di mana beliau membuat pengkelasan kepada sebatian kimia. Ibnu Sina (980-1037 Masihi) menerangkan lebih daripada 760 ciri ubat-ubatan. Yaqub al-Kindi (801-873 Masihi) meneroka ilmu fizik, khususnya dalam bidang optik. Al-Biruni (973-1050 Masihi) menulis lebih daripada 150 buku dalam pelbagai bidang sains seperti kosmologi, sejarah, geografi, fizik, kimia, geologi dan biologi. Ibnu al-Nafis menemui sistem peredaran darah dalam tubuh manusia.

Ibnu al-Haitham (965-1039 Masihi) menerangkan struktur dan fungsi beberapa bahagian mata manusia dan menyumbang kepada ilmu optik. Ibnu al-Jahiz mencatatkan perpindahan burung yang berlaku secara bermusim. Al-Khuwarizmi (meninggal dunia 863 Masihi) pula dikenali di seluruh dunia dengan buku pertamanya mengenai al jabar (kini dikenali sebagai algebra).Kesimpulannya, perkembangan ilmu dan penghormatan yang diberikan kepada golongan ilmuwan menyebabkan tamadun Islam mudah tersebar ke seluruh dunia. Malah, sebahagian penemuan sarjana Barat yang terkenal kini adalah hasil palagiat/ciplak daripada usaha kajian sarjana Islam. Hakikatnya, Islam dahulu yang menjana pembangunan sains dan teknologi kerana ilmu itu tidak pernah dipisahkan daripada ilmu yang berhubung dengan ketuhanan, adab dan akhlak, etika dan moral, serta pembangunan dunia keseluruhannya.

Namun kita ditaqdirkan untuk menjadi umat yang tidak mengetahui latar belakang sejarah Islam dan tokoh-tokohnya.Kita lebih arif dengan tokoh-tokoh pencipta dari Barat, di mana ilmu-ilmu mereka perolehi daripada kebangkitan Islam di Andalus, Sepanyol. Malangnya umat Islam hari ini jika mereka longlai dengan keagungan agama Islam, sedangkan Islamlah yang telah mengangkat martabat keilmuan manusia tanpa mengira bangsa dan agama.

Adapun kehebatan-kehebatan ciptaan sains yang hadir saat ini adalah tempias mukjizat yang dipancarkan melalui keagungan al Quran. Sebelum kedatangannya (al Quran) manusia hanya mampu mencipta bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi serta alat-alatannya, roda, pisau dan sebagainya. Namun setelah kedatangan al Quran, manusia mula mengetahui fungsi-fungsi galian yang terdapat dari bumi. Siapa yang berusaha keras mengkajinya? Para Ilmuan Islam silam… & then Ilmuan Barat menciplaknya (xkisahlah coz itu usaha mereka jugak)… dan mana umat Islam sekarang? Umat Islam dimomokkan dengan kehebatan dan kewibawaan Barat, tetapi mereka lupa warisan ilmu mereka diperolehi daripada kajian mereka terhadap al Quran. Wahai umat, kembalilah kepada al Quran!!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: